Network (Ağ) Hizmetleri


Cat5, Cat5E, Cat6 ve Fiber Optik Multimode Singlemode yapısal altyapı kablolama projelerinde, anahtar teslim sistem çözümlerini, marka sertifikasyonlu uzman enstalasyon ekiplerimizle sunuyoruz. Fiber optik sonlandırma, OTDR, Class D, Class E Data Testlerini, Proje öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarımızla birlikte, en uygun, en efektif çözüm analizleri halinde size sunuyoruz.

Kablolama çalışmasının yapılacağı yere (Bina, Kampus, İşyeri vs ) ve mevcut şartlara ait tanıma ve tanımlama çalışmaları yapılır. Aktif ve pasif olarak tanımlanacak kullanıcı uçları, varsa binalar arası geçişler, oluşturulacak toplanma merkezlerinin belirlenmesi ile uçtan toplanma merkezlerine kadar yapısal kablolamanın temel parçaları olan “UTP ve Fiber Optik Kablo”ların en uygun şartlarla geçeceği güzergahların oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.


Keşif ve İnceleme:

Belirlenmesi gerekenler:

 • Toplam aktif ve pasif kullanıcı sayıları ve yerleri
 • Kullanıcıların binaya/odalara/kampüse ait dağılma şekilleri
 • Kullanıcılar için önerilecek prizlerin (Outlet) yerleri ve tipleri
 • Kullanıcı ve kabinetlerde aktarma kablolarının (Patch Cords) uzunlukları
 • Binanın/kampüsün büyüklüğüne ya da kullanıcıların buralardaki yoğunluğuna bağlı olarak kaç Ara Toplanma Merkezi’nin oluşturulacağı tespit edilir
 • Ana Toplanma Merkezi’nin yeri, uçlardan Ara Toplanma Merkez’lerine yapılacak yatay ve Ara Toplanma Merkezleri’nden Ana Toplanma Merkezi’ne yapılacak dikey kablolama ile sağlanır.

Keşif çalışmasından sonra aktif ve pasif uç sayıları, kablolar için geçiş güzergah mesafeleri belirlendikten sonra tasarım aşamasına geçilebilir.

YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Çekilen kablolar her iki ucundan da kolay izlenebilir bir şekilde numaralandırılacaktır. Her veri prizinde ve patch panel üzerinde etiketleme yapılacaktır.
 2. Kullanıcı oturma mekanlarında (aksi belirtilmediği sürece) bir RJ-45 jack bulunan ve CAT5E standardında prizler kullanılacaktır. Bu prizlerden kullanıcı bilgisayarlarına en az 3 (Üç) metre uzunluğunda aktarma (patch) kablolarıyla bağlantı yapılacaktır
 3. Kurulumu gerçekleştirilecek UTP kablonun uzunluğu hiçbir yerde 90 metreden fazla olmamalıdır. 90 metreyi geçecek noktalarda araya switch, hub eklenecektir.
 4. Konnektörler, kablo uçlarına fiziksel zayıflık ve kablo sıyrılmasına neden olmayacak şekilde düzgün olarak takılacaktır.
 5. Kablo sonlandırmasına dikkat edilecek ve mekanik sağlamlığı sağlanacaktır. Priz sonlandırmaları ve patch panel sonlandırmalarında bu hususa dikkat edilmektedir.
 6. Kablo Testleri; gerekli görüldüğü takdirde, yapılacak tüm kablolamanın (data prizi ve patch panel dahil) CAT5E standardına uygunluk testi yapılır .
 7. UTP Prizler ve aktarma kabloları: Tüm UTP prizler CAT-5E standardında olacaktır. Priz üzerlerinde etiketleme için yeterli alan bırakılacaktır.

KABLO TOPLANMA MERKEZLERİ
Kabloların toplanacağı merkezlerin seçiminde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir:

 1. Seçilecek yer mümkün olduğunca kablo çekilecek yerlerin merkezinde kablo çekilecek yerlere maksimum 90 m uzaklıkta olmalıdır.
 2. Her katta ara toplama merkezi oluşturulmalı ve bu ara merkezler binanın ana merkezinde toplanacaktır.
 3. Bu merkezlerin yakınından elektrik, su ve ısıtma tesisatı geçmediğinden emin olunmalıdır.
 4. Ayrı bir oda tahsisinin mümkün olmadığı durumlarda kabinetler yerden mümkün olduğunca yüksekbir şekilde konumlandırılır.
 5. Kablolar toplanma merkezlerinde ve kabinetlerde en az bir (1) metre pay kalacak şekilde sonlandırılır.
 6. Kabinet: Kablolama dağıtımı bir merkezden, dağıtık yıldız topolojisi ile yapılacaktır Kilitli kabin kullanılır. Kabin içine, kullanıcı sayısının en az % 30 (YüzdeOtuz) fazlası kadar aktarma kablosu yedek olarak konulur. Aktarma kablolarının uzunlukları, ürün garantisini değiştirmeyecek şekilde, 0.5-1.5 m olarak kullanılır.